Access Members Og Trial Member

President

John Ole Arnemand Nielsen

John er President
med i First 7
bor i sorø

Vice President

Milo Hansen

vice.prez.bloodofheroes@gmail.com

Milo er Vice President
han har også PSN. BM
er med i Frist 7
Bor i Næstved