Access Members Og Trial Member

President

John Ole Arnemand Nielsen

John er President
med i First 7
bor i sorø

Vice President

Milo Hansen

vice.prez.bloodofheroes@gmail.com

Milo er Vice President
han har også PSN. BM
er med i Frist 7
Bor i Næstved

Sekretær

Jan Petersen

Jan er Sekretær
han er også fonder af BOHD
er med i Frist 7
bor hobro

SG

Søren Grath

Søren er Sg og med i F7

Søren stå for klubbens Mærker
så skal man have mærker så skriver man til ham

Bor i Korsør